International Dog Show Presov Slovensko 19-21.II.2010

Medzinarodna Vystava Psov-East Cup 2010-CACIB East Winner 2010
Sedzia:


Karta oceny psa


National Show CAC ,Kaunas 23-24.I.2010

National Show CAC "KAUNO ZIEMA 2010"
Sedzia: Vytautas Baranauskas

Karta oceny psa